Toimitus ja yhteystiedot

Spin

Päätoimittaja: Amanda Suomi
Toimitussihteeri: Suvi Kauppila
Novellit: Anna Mattila
Arviot: Louis Clerk
Käännökset: Suvi Kauppila
Toimitusavustus: Milla Aalto
Taitto: Alisa Olkinuora
Toimituksen vakituiset avustajat: Johanna Junnila ja Leila Paananen

Lisäksi lehden teossa auttaa joukko vaihtuvia avustajia, joiden nimet mainitaan lehden ensimmäisellä sivulla.

Verkko-Spin

Verkkopäätoimittaja: Suvi Kauppila
Verkkoavustus: Anna Mattila

Turun Science Fiction Seuran postiosoite

Turun Science Fiction Seura ry
c/o Terrakoti
Yo-talo B
Rehtorinpellonkatu 4–6
20500 Turku